piphb

Najdroższe surowce

Geologia inżynierska to szeroka dziedzina wiedzy, która obejmuje zarówno zjawiska naturalne, jak i wytworzone przez człowieka. Jest to również dziedzina bardzo pragmatyczna a korzystanie z jej osiągnieć jest nieodzownym elementem rozbudowywania miejskiej infrastruktury. Specjaliści prowadzący prace w zakresie geologii inżynierskiej zaczynają dosłownie od podstawy, czyli oceniają podłoże budowlane. Mowa o takich właściwościach gruntu, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo i stabilność stawianej konstrukcji.

Grunt to także procesy geodynamiczne – osunięcia, zapadanie czy abrazja nadmorska to zjawiska, które mogą mieć znaczący wpływ dla powodzenia inwestycji. Równie istotne są warunki hydrogeologiczne i ewentualnego zagrożenie podtopieniami. Ponadto, geologia inżynierska może trafnie wskazać właściwe miejsca do stworzenia składowisk odpadów, tak by zanieczyszczenie środowiska było jak najmniejsze a szkodliwe pierwiastki nie dostały się do wód gruntowych. To samo dotyczy bezpiecznego prowadzenia procesu sekwestracji dwutlenku węgla, gdzie konieczne jest wybranie optymalnego miejsca do magazynowanie CO2.