piphb

Najdroższe surowce

Dobrze jest mieć wsparcie sąsiadów. gdy zabraknie cukru – idziesz do sąsiadki, pukasz do drzwi i pytasz czy akurat nie ma pożyczyć.

Pewnie pożyczą, może nawet na herbatę zaproszą (pamiętaj, że cukier już masz). Na arenie politycznej dobrze mieć wsparcie w czasie wojny.

co jednak zrobić gdy się okazuje, że padły elektrownie w kraju, a wszystko opiera się teraz przede wszystkim na prądzie? Bunt społeczeństwa, wojna domowa, cofnięty przemysł – nic nie ma bez prądu. Internetu też.

Koniec? ​Obszar funkcjonowania rynku energii elektrycznej jest niestety ograniczony możliwościami przesyłu energii. W skali międzynarodowej w rynku tym uczestniczyć mogą kraje, których systemy elektroenergetyczne są połączone – w praktyce tworzą jeden wspólny system (nie ma pożyczania i kupowania).

Uczestnicy tego połączonego systemu muszą spełniać jednak określone wymagania techniczne – gwarantuje to jego sprawne funkcjonowanie. W skrajnych przypadkach można mówić o awariach powstałych w jednym z systemów krajowych, które przenosi się na systemy krajów sąsiednich.

ale po to właśnie systemy są połączone – aby sobie pomagać.